Certifierad installatör

Från och med våren 2017 är vi Certifierade Installatörer inom biobränsle och solvärme, enligt Boverkets föreskrifter om certifiering av vissa installatörer, BFS 2015:4 CIN2. Certifieringen omfattar anläggningar på upp till 20 kW effekt, och är än så länge frivillig.


Han eller hon ska kunna utforma, installera och underhålla de anläggningar som omfattas av certifieringen, samt ha kunskap om att dimensionera och optimera anläggningarna efter byggnadens behov av värme, varmvatten och el. Installatören ska också kunna bedöma de enskilda komponenternas dimensionering och effektivitet, samt reglersystemets funktionalitet.

Installatören ska dessutom ha kännedom om relevanta delar i t.ex Plan- och Bygglagen, Boverkets Byggregler, Miljöbalken, Arbetsmiljölagen och Konsumenttjänstlagen.

Certifieringen erhålls efter godkänt teoretiskt och praktiskt prov.

Varför välja en certifierad installatör?

  • Du får en installatör vars kompetens är validerad av tredje part
  • Du kan känna dig säker på att din installatör har tillräcklig kunskap inom sitt område
  • Installatören kan trimma och optimera din anläggning så att slitaget minskar, livslängden ökar, och driftskostnaderna hålls nere.
  • Med en certifierad installatör gör du även klimatet en tjänst, eftersom din anläggning går med en optimal verkningsgrad och utsläppen därigenom hålls på ett minimum

Läs mer här:
http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/jag-arbetar-med-energieffektivisering/installator/certifierade-installatorer-inom-fornybar-energi/konsumenter/

Kommentarer inaktiverade.