Om oss

Vi på Baltic Suntech brinner för att bygga värmesystem som du som kund ska bli begeistrad över! Vi vill gärna hjälpa dig att komma fram till den lösning som passar bäst för dig och ditt hus, och vi vill ge pannrummet en bättre status än att bara vara ett smutsigt skräpupplag nere i källaren.

Vi har mångårig erfarenhet av kombinerade värmesystem med solenergi och biobränsle. Vi säljer inte bara en panna, som vi kastar in på kortast möjliga tid, utan ett helt värmesystem som är genomtänkt och anpassat till just ditt hus.
Vi försöker i möjligaste mån att bygga så att det ska gå smidigt att i framtiden utföra service eller byta komponenter, vilket i slutändan sparar pengar för dig som kund. Dessutom samarbetar vi med utvalda leverantörer som är experter inom sina områden. Detta säkrar att du får en korrekt dimensionerad och välfungerande anläggning.

Vi använder oss av produkter som vi själva skulle vilja ha hemma, och då vi vill göra annat än att pyssla om pannan varje söndag, tror vi att du också vill det! Våra produkter är av högsta energiklass, med ett minimum av underhåll – precis som det ska vara år 2023!

Vi jobbar primärt i sydöstra Skåne, i området runt Ystad, Simrishamn, Tomelilla och Sjöbo, men tar även uppdrag i Kristianstad, Höör, Hörby, Lund, Malmö och Trelleborg.

Jag som startade Baltic Suntech år 2013 heter Paula Ode, och är utbildad solenergitekniker med biobränslekompetens.
Jag gjorde en del av min praktik under utbildningen nere i Österrike, landet som har flest m2 solvärme / invånare i Europa, och har en tillverkning av förbränningsutrustning som motsvarar Tysklands bilindustri. Det var en otroligt utvecklande och lärorik period, och jag tog med mig både erfarenhet och kontakter hem till Sverige. För mig är mitt arbete väldigt roligt och stimulerande, allt ifrån det första kundmötet där man går igenom behov och förutsättningar, projekteringen där jag i samråd med mina leverantörer tar fram förslag på ett nytt system, till utförandet, där man bygger upp det hela och ser det växa fram från dag till dag. För att inte tala om alla härliga människor jag möter!

Tjänster

  • Rådgivning, försäljning och installation av värmesystem (biobränsle och solvärme)
  • Komplettering med solvärme i befintliga värmeanläggningar
  • Service av solvärmeanläggningar
  • Service av pelletsbrännare av märkena Ecotec och Ariterm

Certifierad installatör

Från och med våren 2017 är vi Certifierade Installatörer inom biobränsle och solvärme, enligt Boverkets föreskrifter om certifiering av vissa installatörer, BFS 2015:4 CIN2. Certifieringen omfattar anläggningar på upp till 20 kW effekt, och är än så länge frivillig.

Installatören ska kunna utforma, installera och underhålla de anläggningar som omfattas av certifieringen, samt ha kunskap om att dimensionera och optimera anläggningarna efter byggnadens behov av värme, varmvatten och el. Installatören ska också kunna bedöma de enskilda komponenternas dimensionering och effektivitet, samt reglersystemets funktionalitet. Installatören ska dessutom ha kännedom om relevanta delar i t.ex Plan- och Bygglagen, Boverkets Byggregler, Miljöbalken, Arbetsmiljölagen och Konsumenttjänstlagen. Certifieringen erhålls efter godkänt teoretiskt och praktiskt prov.

Varför välja en certifierad installatör?

  • Du får en installatör vars kompetens är validerad av tredje part
  • Du kan känna dig säker på att din installatör har tillräcklig kunskap inom sitt område
  • Installatören kan trimma och optimera din anläggning så att slitaget minskar, livslängden ökar, och driftskostnaderna hålls nere.
  • Med en certifierad installatör gör du även klimatet en tjänst, eftersom din anläggning går med en optimal verkningsgrad och utsläppen därigenom hålls på ett minimum

Läs mer här:
http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/jag-arbetar-med-energieffektivisering/installator/certifierade-installatorer-inom-fornybar-energi/konsumenter/

Leverantörer

Svesol – Sveriges bästa kompetens inom solvärme.  Här får man kompletta solvärmesystem med beprövade produkter. 

Gotfire – mångårig erfarenhet inom fliseldning, med egen tillverkning av utrustning.  Är även vår samarbetspartner vad gäller utrustning från KWB. 

Termoventiler – här köper vi vår kringutrustning, såsom ackumulatortankar, regleringar mm. 

SolarBayer – har ackumulatortankar med dubbla solslingor, vilket ännu inte har slagit igenom på den svenska marknaden. 

Kommentarer inaktiverade.