Biobränsle

Människan har i alla tider eldat för att hålla värmen och laga mat.

Att elda med ved, pellets eller flis är ett klimatsmart alternativ för småskalig uppvärmning om det sker på rätt sätt och med modern, effektiv utrustning.

Ved, pellets och flis är förnybara energikällor som ingår i det naturliga kretsloppet. Den koldioxid som frigörs vid förbränning av biobränslen tas upp av den växande skogen, och bidrar därför inte till att öka mängden koldioxid i atmosfären.

Pellets och flis är en restprodukt från skogs- och sågverksindustrin. Inga träd huggs alltså ner för att tillverka pellets och flis!

Fakta om biobränsle:

  • Bioenergi är idag den största förnybara energikällan i Sverige, och stod för 37,8% av den svenska energianvändningen år 2017
  • Den totala skogsmarksarealen i Sverige uppgår till ca 60% av Sveriges landyta
  • Förbättrad skogsskötsel med fokus på långsiktighet, samt lagar om återplantering har gjort att den svenska skogsarealen har ökat med över 100% på 90 år
  • Skogen växer med mer än 120 miljoner kubikmeter om året i Sverige, och bara 75% av tillväxten avverkas
  • För varje träd som avverkas planteras 3 nya
  • Endast 50% av ett avverkat träd kan användas till förädlade produkter – resten blir spill

Källa: www.sveaskog.se/forestrytheswedishway/korta-fakta/korta-fakta-1/

Kommentarer inaktiverade.