Flis

Fliseldning passar för dig som har lite större yta att värma, såsom ett lantbruk, hotell, industri, eller flerbostadshus. Behöver du värme till flera byggnader eller fastigheter, finns möjligheten att bygga ett mindre närvärmenät. 

Moderna flispannor är elektroniskt styrda, helautomatiska och modulerande. De kräver ett minimum av underhåll, och driftskostnaden är låg. 
Flisen tillverkas av restprodukter vid skogsavverkning, dvs. grenar, rötter och toppar, sk. GROT, samt sly och mindre träd som rensas bort vid gallring. Flis kostar ca hälften av pellets men kräver större yta för lagring. 
Har du egen skog så kan du köpa en flishugg, eller hyra in den tjänsten, och på så vis kan du få nytta av “skräpet” som blir över vid gallring eller efter avverkning.

Fliseldning går utmärkt att kombinera med solvärme, vilket ger lägre miljöpåverkan, och längre livslängd för utrustningen.

Fördelar med fliseldning

• En helautomatisk
värmekälla med låg driftskostnad och verkningsgrader upp till 95%

• Du kan köpa en flishugg och tillverka flis själv av t.ex sly eller restprodukter från skogsavverkning

• Relativt enkelt att köpa färdig flis i närområdet. Rejäla pannor med högre effekter säkrar värme till dig som har lite större yta att värma.

• Pannor med lambdastyrning och bränsleigenkänningssystem gör att du både kan elda flis och pellets, samt använda bränsle av lite sämre kvalitet

• Kan kombineras med solvärme

Nackdelar med fliseldning

• Kräver stor volym för lagring

• Det kan bildas mögel i förrådet, som därför bör placeras utanför huset

• Stenar eller för stora grenar som slunkit igenom flistuggen kan orsaka driftstörning

Flispannor

Kommentarer inaktiverade.