Pelletspanna KWB Pelletfire Plus 135 kW

Denna kund hade en större fastighet med totalt 1800 m2 yta att värma, uppdelat på tre huskroppar.
I första etappen har vi byggt en undercentral i det ena huset, med en tankvolym på 1500 liter, en tappvattenautomat, shuntstyrning till radiatorer och golvvärme, samt en tankstyrningsenhet.
I pannrummet står pelletspannan, samt bufferttankar på totalt 4000 liter.
Vi har använt det befintliga pelletsförrådet med skruv.

Pelletspanna KWB Pelletfire Plus 135 kW
Ackumulatortankar: 4000 liter i pannrummet, samt 1500 liter i undercentralen
Laddomat MR för kulvertladdning mellan pannrum och undercentral 
Thermomatic shuntstyrning, samt tappvattenautomat T-fast i35>
Leverantörer: KWB/Gotfire, Termoventiler

Kommentarer inaktiverade.