Pelletspanna RTB 30 kW i Tomelilla

Denna kund värmer både sitt hus, samt en lägenhet och en pool via en kulvert. Här har vi satt in en RTB-panna på 30 kW, en ny ackumulatortank på 800 liter, samt uppgraderat den gamla solvärmeanläggningen med ny drivcentral och styrning. Solvärmen laddar tanken i två nivåer beroende på temperatur.

Pannan styr de två värmezonerna oberoende av varandra. I kulverten hålls en konstant temperatur, medan husets temperatur varierar enligt behovet. Pannan är helautomatisk med ett minimalt skötselbehov. Första gången asklådan tömdes var efter 6 månaders drift vintertid!

Kunden har även installerat en vacuumtransportör från Pellvac. Nu slipper han slå huvudet i skruven från förrådet, och kan gå upprätt i pannrummet!

Leverantörer: BioComfort, SolarBayer, Svesol, Pellvac

Kommentarer inaktiverade.