Solceller

Så funkar det
Ett solcellssystem består av solcellsmoduler och en växelriktare. Solcellerna producerar likström, som behöver omvandlas till växelström för att vi ska kunna använda det i våra hus.

En solcellsinstallation är relativt enkel, det är oftast endast två kablar som behöver dras upp på taket från växelriktaren. En behörig elektriker kopplar sedan in solcellsanläggningen i din elcentral i hemmet, och du kan sedan börja använda din egenproducerade el.

Det finns monokristallina, polykristallina, samt tunnfilmspaneler. Det vanligaste är mono- eller polykristallina kiselpaneler.

En kiselsolcell består av en tunn skiva av ett halvledarmaterial, med kontakter på fram- och baksidan. När solljuset träffar cellen polariseras den, så att framsidan blir negativt och baksidan positivt laddad. Kontakterna tar upp laddningen i form av elektrisk ström. En cell ger ca 0,5 volt, och en solcellsmodul består därför av 30-36 st seriekopplade solceller.

Ekonomi
Investerar du 100 000 kr i en solcellsanläggning, så får du ca 5% avkastning / år.

Solcellsanläggningen kommer att producera ca 5 000 kWh som kommer dig tillgodo genom att du antingen säljer dem, eller använder dem själv så du inte behöver köpa in dem. Fler och fler tycker att det är en säkrare investering än att ha pengarna på banken där man inte får någon ränta alls, eller investera i fonder som kan mista sitt värde, och dessutom har dyra avgifter. Dessutom ökar värdet på huset.

Produkter
Vi samarbetar med Solelgrossisten. Här kan du hitta hela produktutbudet! 


Frågor och svar

Vad är det för skillnad på solfångare och solceller?
I en solfångare omvandlas solinstrålningen till värme, som via en värmebärarvätska cirkulerar ner till pannrummet och sparas i en ackumulatortank.
Solceller omvandlar istället solinstrålningen till elektricitet, som sedan används lokalt i huset eller skickas ut på elnätet.

Vad är skillnaden på monokristallina och polykristallina solceller?
De monokristallina solcellerna är svarta och har en rund form. De har en något högre verkningsgrad och är något dyrare att framställa pga att det stöps ur en enda kristall.
De polykristallina solcellerna är billigare eftersom de består av många små kristaller, vilket gör produktionen enklare. De har också lägre verkningsgrad än de monokristallina.

Hur mycket ger en solcellsanläggning?
I Sverige ger 1 installerad kW ca 950 kWh på ett år. En solcellsanläggning på 3 kWp ger således ca 2 850 kWh på ett år.

Kan jag själv montera en solcellsanläggning?
Ja, du kan själv montera solcellerna, däremot måste en behörig elektriker göra inkopplingen till elcentralen, samt göra en anmälan till ditt elbolag.

Hur stor anläggning behöver jag?
Det beror på din elförbrukning. Det mest optimala är om du kan använda större delen av din elproduktion själv, då vi i Sverige inte har lika fördelaktiga inmatningstariffer som t.ex i Tyskland. Har du en stor anläggning men låg förbrukning, kommer du att få en överproduktion på sommaren.

Hur mycket ger en solcellsanläggning?
I Sverige ger 1 installerad kW ca 950 kWh på ett år. En solcellsanläggning på 3 kWp ger således ca 2 850 kWh på ett år.

Hur stor plats behöver jag på taket?
Solcellsmodulerna idag har en effekt på mellan 275-320 W, så för att producera 1 kW behövs 3-4 moduler, dvs en yta på 5-7 m2.

Har vi tillräckligt med sol i Sverige?
Ja! Vi har ungefär samma solinstrålning som Mellaneuropa. Tänk på hur det ser ut i Nordtyskland, där varenda ladutak är täckta med solceller!

– Fungerar solcellerna vid strömavbrott?
Nej, växelriktaren behöver ström från elnätet för att fungera. Detta är en säkerhetsfunktion, för att solcellsanläggningen inte ska kunna skicka ström baklänges in på nätet och skada reparatörer som är ute och jobbar i nätet. 


Fungerar solceller även när det är molnigt?
Solceller fungerar bäst vid full solinstrålning (1000 W/m2). En molnig dag med en instrålning på 500 W/m2 sjunker verkningsgraden drastiskt.
Solceller är också väldigt känsliga för skuggning. Eftersom alla paneler är seriekopplade, räcker det med att en panel blir skuggad, för att hela strängen ska falla bort.
Har man problem med skuggning, kan man med fördel använda optimering, som gör att panelerna arbetar individuellt och inte påverkar varandra.

Tunnfilmspanelerna är bättre på att ta upp det diffusa ljuset i molnigt väder. De är inte heller lika känsliga för skuggning. Detta gör att de producerar något mer under året än de kristallina panelerna.

Kan jag sälja min överskottsel?
Ja! De flesta elbolag betalar för elen du säljer. Detta, tillsammans med skattereduktionen på 60 öre/kWh, gör att det i nuläget kan bli en bra affär. Det finns även möjlighet till elcertifikat, som ger ytterligare 20 öre/kWh.

Observera att du inte kan vara säker på att få samma pris på elen du säljer i framtiden. Återbetalningskalkylerna bygger på dagens priser och bidrag, och dessa kan komma att ändras.

Varför är det så dyrt? Kan jag inte köpa hem solceller själv från Kina?
Jo, visst kan du det. Men som med så mycket annat, gäller devisen ”Man får det man betalar för”. Du riskerar att få paneler som inte klarar vårt nordiska klimat med snö och vind, och därför går sönder efter några år. Dessutom har du ingen möjlighet att kontrollera kvaliteten på produkterna, och du har heller inga garantier om ett fel skulle uppstå.

Baltic Suntech har endast kvalitetsprodukter från stora, välkända tillverkare i sortimentet. Dessutom lägger vi hellre några timmar extra vid monteringen, för att det ska bli bra och sitta säkert fast på taket. Vi finns även nära dig även i framtiden om något skulle strula!

Kan man integrera solcellerna i taket och använda dem istället för den vanliga taktäckningen?
Solcellspanelerna är inte tillräckligt som taktäckningsmaterial. Ska man göra detta, måste man lägga ett godkänt tätskikt under panelerna, t.ex plåt eller tjärpapp. Sedan monteras panelerna ovanpå detta. Det är ingenting vi rekommenderar, då panelerna behöver ventilation för att inte bli för varma. (Blir de för varma sjunker verkningsgraden).

Kan man spara sin solel?
Ja, det finns ett flertal batterilösningar på marknaden, dessutom kan man under hela 2020 få ett bidrag på 60% av totalkostnaden upp till 50 000 kr när man installerar batterier till sin solcellsanläggning.

Kommentarer inaktiverade.