Solvärme

Så funkar det
Ett solvärmesystem består av solpaneler på taket, en ackumulatortank eller varmvattenberedare, samt en drivcentral.

I rören cirkulerar solvärmevätska, som transporterar värmen från panelerna ner till ackumulatortanken, där den kan lagras för att användas när solen inte lyser. När temperaturen i solfångaren är högre än i tanken, startar pumpen. Solen värmer nu ditt varmvatten!

Värmen från ett solvärmesystem räcker normalt i ca 2-3 dagar, beroende på lagringsvolym och hur stort uttag av värme och varmvatten man har.

Installerar du en ackumulatortank så får du ett flexibelt värmesystem med möjlighet att koppla in flera olika värmekällor. Du kan t.ex ansluta en vattenmantlad kamin eller kökspanna. Kompletterar du din pelletspanna med en ackumulatortank, gör det att den får längre gångtider, vilket minskar slitaget och höjer verkningsgraden.


Produkter
Det finns både plana solfångare och vacuumrörsolfångare. Den plana solfångaren består av en isolerad låda av aluminium eller trä, där solvärmevätskan cirkulerar i ett kopparrör inuti lådan.

I vacuumrörsolfångaren cirkulerar vätskan ner i glasrör med vacuumisolering, vilket gör att de blir mer effektiva när det är kallt ute, under vinter, vår och höst.

Det är viktigt att man köper solfångare som är testade och godkända av SP. Risken är annars, om man t.ex importerar direkt från Kina, att de inte klarar våra nordiska förhållanden, och går sönder efter några år.

Baltic Suntech erbjuder kompletta solvärmesystem från Svesol, en av Sveriges största leverantörer och experter på solvärme. Detta säkrar att du får en korrekt dimensionerad anläggning, som passar dina behov och fungerar bra ihop med ditt befintliga värmesystem. 

I dessa paket ingår solfångare, drivcentral, reglering, solvärmevätska, expansionskärl samt rör med högtemperaturisolering. En monteringssats tillkommer, som anpassas till det aktuella taket, samt om de ska vara infällda eller utanpåliggande.

Frågor och svar

Vad är det för skillnad på solfångare och solceller?
I en solfångare omvandlas solinstrålningen till värme, som via en värmebärarvätska cirkulerar ner till pannrummet och sparas i en ackumulatortank.
Solceller omvandlar istället solinstrålningen till elektricitet, som sedan används lokalt i huset eller skickas ut på elnätet. Man kan även spara sitt överskott i ett batteri.

Har vi tillräckligt med sol i Sverige?
Ja! Ett vanligt villatak tar emot 5-6 ggr så mycket solenergi som villan gör av med under ett år. 

Behöver solfångaranläggningen någon service?
En solfångaranläggning är i princip underhållsfri. Det man själv kan göra en gång om året, är att kontrollera att solvärmevätskan har en rosa färg (färgen ändras till gråbrun när vätskan börjar bli gammal och behöver bytas ut, vanligtvis efter ca 10-15 år), samt kontrollera flödet och trycket i systemet. 

Vad är bäst – vacuumrör eller plana solfångare?
Vacuumrören är bättre isolerade, vilket gör att de ger högre effekt när det är kallt ute. Det kan dock vara en nackdel med den goda isoleringen, eftersom snö och frost inte smälter av som på en plan solfångare. En solfångare som är täckt av snö ger ingen energi alls! Dessutom är den plana solfångaren en robustare konstruktion, och är även billigare än vacuumrörsolfångarna.

Det är också den estetiska aspekten – vissa tycker att vacuumrör ser häftigt ut, andra föredrar plana solfångare som man kan integrera i taket.

Vilken lutning och riktning ska jag ha på mina solfångare?
Generellt är rakt söderläge med en lutning på 45° bäst över året. Ska man bara producera varmvatten under sommaren kan man ha en flackare lutning, medan en brant lutning (55-60°) är bra om man vill att solen ska stödja värmesystemet under vår och höst.

Sydost och sydvästläge är också helt ok, har man däremot ett tak i rakt öster/västerläge kan man med fördel lägga till en extra panel för att få ut samma mängd energi som i rakt söderläge.

Kommentarer inaktiverade.